บริการยา

บริการจำหน่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีตามใบสั่งแพทย์
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-253-7575

เปิดให้บริการจำหน่ายยา
ในเวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์เวลา 08.30–16.00 น.
นอกเวลาราชการวันพุธ, วันศุกร์เวลา 16.30–19.30 น.
วันเสาร์เวลา 08.30–11.30 น.

พักกลางวันเวลา 12.00–13.00 น.
หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ราคายาคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (แก้ไขเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566)

ขณะนี้ยาบางรายการขาดคราว เพื่อให้การรับบริการเป็นไปโดยสะดวก รบกวนโทรสอบถามก่อนการเข้ารับบริการ 022537575

ลำดับที่ชื่อสามัญทางวิทยาศาสตร์ชื่อทางการค้าราคา/เม็ด (บาท)ราคา/ขวด (บาท)
1Abacavir 300ZIAGENAVIR25.001,500.00 (60 tab)
2Abacavir 300 (MYLAN) GenericAbacavir14.00840.00 (60 tab)
3Abacavir 600/Lamivudine 300KIVEXA81.002,430.00 (30 tab)
4Abacavir 600/Lamivudine 300 (MYLAN) GenericAbacavir + Lamivudine35.501,065.00 (30 tab)
5Abacavir 600/Lamivudine 300/Dolutegravir 50TRIUMEQ458.0013,740 (30 tab)
6Atazanavir 300REYATAZ201.006,030.00 (30 cap)
7Bictegravir50/Emtricitabine200/TAF25Biktarvy84.502,535.00 (30 tab)
8Darunavir 600 (Janssen) OriginalPREZISTA152.009,120.00 (60 tab)
9Darunavir 600 (GPO) GenericDarutab75.004,500.00 (60 tab)
10Darunavir 800PREZISTA212.006,360.00 (30 tab)
11Darunavir 800/Cobicistat 150PREZCOBIX250.007,500.00 (30 tab)
12Dolutegravir 50TIVICAY290.008,700.00 (30 tab)
13Dolutegravir 50 (MYLAN) GenericDOLUTEGRAVIR26.50795.00 (30 tab)
14Dolutegravir 50/Lamivudine 300/Tenofovir 300 (MYLAN) GenericACRIPTEGA29.00870.00 (30 tab)
15Dolutegravir 50/Emtricitabine 200/TAF 25 (MYLAN) GenericKOCITAF40.501,215.00 (30 tab)
16Dolutegravir 50/Lamivudine 300DOVATO256.007,680.00 (30 tab)
17Efavirenz 200EFAVIRENZ7.00210.00 (30 tab)
18Efavirenz 600EFAVIRENZ7.75232.50 (30 tab)
19Etraverine 200INTELENCE10,260.00 (60 tab)
20Lamivudine 150LAMIVUDINE4.25255.00 (60 tab)
21Lamivudine 150/Nevirapine 200/Zidovudine 250GPO-VIR Z2509.00540.00 (60 tab)
22Lamivudine 300LAMIVIR7.00210.00 (30 tab)
23Lopinavir/ritonavir 100/25ALUVIA25.501,530.00 (60 tab)
24Lopinavir/ritonavir 200/50  (GPO) GenericLopinavir/ritonavir17.002,040.00 (120 tab)
25Nevirapine 200NERAVIR6.00360.00 (60 tab)
26Raltegravir 400ISENTRESS128.007,680.00 (60 tab)
27Rilpivirine 25EDURANT7.00210.00 (30 tab)
28Ritonavir 100NORVIR29.00870.00 (30 cap)
29Ritonavir 100  (GPO) GenericRINAVIR25.00750.00 (30 cap)
30TAF 25/Emtricitabine 200Descovy55.001,650.00 (30 tab)
31Tenofovir 300 (GPO) GenericTENOF12.50375.00 (30 tab)
32Tenofovir 300/Emtricitabine 200 (CAMBER) GenericTENOF-EM15.00450.00 (30 tab)
33Tenofovir 300/Emtricitabine 200 (GPO) GenericTENO-EM16.00480.00 (30 tab)
34Tenofovir 300/Emtricitabine 200 (LFASiA) OriginalTRUVADA80.002,400.00 (30 tab)
35Tenofovir 300/Emtricitabine 200 (MYLAN) GenericRICOVIR-EM30.50915.00 (30 tab)
36Tenofovir 300/Emtricitabine 200/Efavirenz 600 (CAMBER) GenericTRUSTIVA25.00750.00 (30 tab)
37Tenofovir 300/Emtricitabine 200/Efavirenz 600 (MYLAN) GenericTEEVIR33.501,005.00 (30 tab)
38Tenofovir alafenamide 25 mg (LFASiA) OriginalVEMLIDY38.501,155.00 (30 tab)
39Tenofovir alafenamide 25 mg (MYLAN) GenericTAFNAT8.50255.00 (30 tab)
40Zidovudine 100 (GPO) GenericANTIVIR3.50350.00 (100 cap)
41Zidovudine 300/Lamivudine 150 (GPO) GenericZILARVIR10.50630.00 (60 tab)
42Sofosbuvir 400/Velpatasvir 100MyHep ALL8,630.00 (28 tab)

ราคายาอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ หากสงสัยราคายาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องยา โทร.02-253-7575